Lietuvos paralimpinis komitetas (toliau – Asociacija) yra savarankiška Lietuvos Respublikos neįgaliųjų sporto organizacija, vadovaujanti ir koordinuojanti paralimpinį judėjimą Lietuvoje.

Lietuvos paralimpinio komiteto steigėjai yra Lietuvos aklųjų sporto federacija, Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija ir paralimpinio sporto rėmimo fondas. Federacijoms priklauso 30 sporto klubų, kuriuose sportuoja daugiau nei 3 tūkst. žmonių su negalia.

Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas – 2016 m. Rio de Žaneiro paralimpinių žaidynių čempionas Mindaugas Bilius, vadovaujantis nuo 2017 m. Generalinis sekretorius – penkiskart Lietuvos šoudauno čempionas Paulius Kalvelis.

TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLA
Koordinuoti paralimpinį judėjimą Lietuvoje, integruoti neįgaliųjų sportą į bendrąją šalies sporto sistemą, sudaryti neįgaliems sportininkams tokias pat kaip ir sveikiesiems treniruočių sąlygas siekti sportinių rezultatų.
Prisidėti įgyvendinant Lietuvos Respublikos Nacionalinę žmonių su negalia socialinės integracijos programą;
Plėtoti, remti, puoselėti paralimpinį judėjimą ir neįgaliųjų sportą Lietuvoje, atstovauti Lietuvos paralimpiniams interesams tarptautiniame paralimpiniame judėjime;
Drauge su Lietuvos aklųjų sporto federacija (LASF) ir Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija (LNSF) rūpintis sportininkų rengimu, atranka ir dalyvavimu paralimpinėse žaidynėse, Europos ir pasaulio čempionatuose;
Remti ir skatinti mokslinius darbus, mokymo programas, pasiekimus neįgaliųjų sporto ir reabilitacijos klausimais;
Demokratizuoti Respublikos neįgaliųjų sportą, siekti, kad vasaros ir žiemos paralimpinėse žaidynėse dalyvautų daugiau sunkesnės negalės sportininkų, skatinti moteris aktyviau dalyvauti paralimpiniame judėjime, šalinti iš neįgaliųjų sportinio judėjimo viską, kas prieštarauja paralimpiniams idealams ir principams;
Plėsti Lietuvos neįgaliųjų sporto organizacijų tarptautinius ryšius;
Puoselėti Lietuvos neįgaliųjų sportinio judėjimo istoriją, rūpintis jos aprašymu, saugojimu ir propagavimu, skatinti neįgaliųjų sporto teorijos nagrinėjimą ir taikymą praktikoje;
Ginti Lietuvos neįgaliųjų sportininkų, jų trenerių ir kitų neįgaliųjų sportiniam judėjimui nusipelniusių šalies gyventojų interesus;
Neįgaliųjų sportinio judėjimo interesais bendradarbiauti su valstybinėmis, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis, grindžiant bendradarbiavimą nepriklausomais tarpusavio santykiais ir gera valia.
Praktikuojamos tokios sporto šakos: lengvoji atletika, dziudo, golbolas, plaukimas, šoudaunas, krepšinis, stalo tenisas, lauko tenisas, orientavimasis, tinklinis, biliardas, bočia, sunkioji atletika, jėgos trikovė, šaškės, šachmatai ir sportinė žūklė.