Būkime kartu!

Būkime kartu!

 

LIETUVOS SPECIALIOSIOS KŪRYBOS DRAUGIJA „GUBOJA“

VĖL KVIEČIA BŪTI KARTU!

 Daugiau kaip 10-metį gyvuojanti respublikinė neįgaliųjų šventė „Tau, Vilniau!“, į sostinę iš visos Lietuvos sukviečianti tūkstančius žmonių, jau nebėra vienintelis bendrauti, geriau vieniems kitus pažinti, savo talentus visuomenei pristatyti kviečiantis renginys. Praėjusiais metais Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ įgyvendino ne vienerius metus puoselėtą svajonę – geras emocijas skleidžiančias, įkvepiančias šventes organizuoti ne tik šalies sostinėje, bet visoje Lietuvoje.  Neįgaliųjų bendruomenės mugės-koncertai „Būkime kartu!“ 2016 m. vyko Ukmergėje, Marijampolėje ir Telšiuose. 2017 m. planuojame, kad šis renginių ciklas, skirtas Aukštaitijos, Mažosios Lietuvos ir Suvalkijos regionų gyventojams birželio 16 d. (penktadienį) vyks Utenoje, birželio 24 d. (šeštadienį) Klaipėdoje bei rugpjūčio 26 d. (šeštadienį) Jurbarke.

Numatoma, kad šiuose regioniniuose renginiuose iš viso dalyvaus daugiau kaip 1000 neįgaliųjų ir sveikųjų meno kūrėjų iš visos Lietuvos. Renginiai vyks pagrindinėse miestų aikštėse, parkuose, kuriose koncertuos geriausi neįgaliųjų ir sveikųjų meno saviveiklos kolektyvai, vyks nuotaikingos kūrybinės dirbtuvėlės, performansai, parodomieji sporto, kiti renginiai. Numatome į šiuos renginius sukviesti gausų būrį profesionalių atlikėjų: pučiamųjų orkestrus, chorus, kitus atlikėjus. Pagrindinių aikščių scenose koncertuos respublikoje žinomi neįgaliųjų kolektyvai: neįgaliųjų nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras, kaimo kapelos, kiti neįgaliųjų muzikos, šokio kolektyvai iš įvairių regionų. Mugėse darbus eksponuos ir pardavinės neįgalieji liaudies amatų meistrai, namudininkai. Visi apsilankę renginiuose turės galimybę apžiūrėti ir įsigyti neįgaliųjų suvenyrų, meninių dirbinių, pasiklausyti nuotaikingų pasirodymų, šauniai pasilinksminti.

Šį kultūrinių renginių ciklą organizuoja Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“. Pagrindis rėmėjas: Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM. Renginiai organizuojami glaudžiai bendradarbiaujant su Utenos ir Jurbarko rajonų ir Klaipėdos m. savivaldybėmis, kultūros centrais, kitomis organizacijomis, tarnybomis.

Kontaktai pasiteirauti:

Renginių koordinatorė Aušra Abromaitienė, mob. 861642842, el. paštas ausra@guboja.lt, www.guboja.lt

 

LIETUVOS SPECIALIOSIOS KŪRYBOS DRAUGIJOS „GUBOJA“

NEĮGALIŲJŲ BENDRUOMENĖS MUGĖS – KONCERTO „BŪKIME KARTU!“

DALYVIO REGISTRACIJOS FORMA

I. INFORMACIJA APIE PASIRINKTĄ RENGINIO VIETĄ (pasirinkite vieną sau artimiausią

regioną ir jį pažymėkite x):

 Utena (Aukštaitijos regionas) – birželio 16 d. (penktadienis);

 Klaipėda (Mažoji Lietuva – birželio 24 d. (šeštadienis);

 Jurbarkas (Suvalkijos regionas) – rugpjūčio 26 d. (šeštadienis)

II. INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ

 Pilnas organizacijos pavadinimas:

 Įmonės kodas:

 Adresas:

 Telefonai:

 Faksas:

 El. paštas:

ORGANIZACIJOS VADOVO KONTAKTAI:

 Vardas, pavardė:

 Telefonai:

 El. paštas:

UŽ DALYVAVIMĄ RENGINYJE ATSAKINGO ŽMOGAUS KONTAKTAI (Pagrindinio

organizatoriaus kontaktai, kuris tiesiogiai bendraus su organizatoriais, ne daugiau kaip 1-nas

asmuo):

 Vardas, pavardė:

 Telefonai (namų, darbo, mob.):

 El. paštas:

III. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA APIE DALYVIUS

 Iš viso atvyks žmonių:

 Iš jų ____________ neįgaliųjų, jų tarpe ____________ neįgalių vaikų (įrašykite skaičius):

 Neįgaliųjų amžius : nuo ____________ iki _________________ metų.

 Negalios pobūdis:

 Ar atvyks žmonės ratukuose (pabraukite ir įrašykite asm. skaičių jeigu TAIP):

TAIP (______________ asm.) arba NE

IV. INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ MUGĖJE.

 Ar dalyvausite mugėje: TAIP arba NE (pabraukti)

 Kaip jus numatote pristatyti savo etnografinį regioną (naudosite regiono simboliką,

dėvėsite tautinius rūbus, prekiausite tautodailės darbais ir pan. Trumpai aprašykite)

 Ar prekiausite mugėje: TAIP arba NE (pabraukti)

 Jeigu Taip, nurodykite, kuo prekiausite. Pastaba: primename, kad prekiauti maisto

produktais be atsakingų institucijų leidimo bei suderinimo su organizatoriais griežtai

draudžiama. Visą atsakomybę, pažeidus šį nurodymą, prisiima organizacija. Taip pat

primigtinai prašome prekiauti tik tvarkingais, kokybiškais neįgaliųjų sukurtais darbais

(suvenyrais, rankdarbiais ir pan.).

V. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVŲ DALYVAVIMĄ KONCERTE „SVEIKI GYVI, SVETELIAI“

(Pastaba: gyvai aikštėje gali koncertuoti visi norintys muzikos, šokio, dramos, kiti kolektyvai.

Ypač skatintinas kapelų, ansamblių pasirodymai. Numatoma, kad pasirodymai vyks aikštėse,

po 5-10 min. Mikrofonų ir įgarsinimo nebus).

 Trumpas kolektyvo pasirodymo pristatymas

VI. NEĮGALIŲJŲ MUZIKOS IR ŠOKIO KOLEKTYVŲ KONCERTAS SCENOJE

(Pastabos: scenoje pasirodys koncertinę patirtį turintys muzikos ir šokio kolektyvai.

Numatoma kiekvieno kolektyvo pasirodymo trukmė, įskaitant užlipimo-nulipimo laiką į/iš

scenos – 4-7 min. (1-2 kūriniai). Pageidaujame, kad kolektyvai pristatytų savo regioną, jo

kultūrą arba atliktų originalią ar integruotą programą. Soliniai numeriai nerekomenduojami.

Privalumas teikiant paraišką – pridėta filmuota ar garsinė medžiaga su kolektyvo pasirodymu

(nuoroda Youtube ar kt.) Norintys pasirodyti scenoje turi ypač tiksliai užpildyti anketą.

Netinkamai užpildytos anketos gali būti atmestos). Pastaba: kolektyvų pasirodymo trukmė ir

kūrinių skaičius gali būti tikslinamas organizatorių nuožiūra.

Pilnas kolektyvo pavadinimas:

 Pilnas kolektyvo vadovo/ų vardas/ai, pavardė/ės:

 Trumpas kolektyvo pristatymas (nurodykite pagrindinius kolektyvo pasiekimus ir pan.,

ne daugiau 5 sakinių):

 Nuoroda, kurioje pateikiama filmuota ar garsinė medžiaga su kolektyvo pasirodymu

(Youtube ar kt.):

 Tikslūs atliekamų kūrinių pavadinimai, pilnas kūrinių autoriaus/ių vardas/ai,

pavardė/ės (pastaba: atrinktų kolektyvų prašome būti korektiškiems vieni kitų atžvilgiu,

nekeisti repertuaro, neatlikti papildomų kūrinių, nesuderinus to su organizatoriais)

 Planuojamo pasirodymo trukmė, įskaitant užlipimo-nulipimo laiką į/iš scenos

(min.):

 Kiek žmonių koncertuos scenoje (nurodykite skaičių):

VII. KONCERTUI SCENOJE REIKALINGA ĮRANGA

(Pastaba: audioaparatūros ir fortepijono nebus. Numatoma, kad scenoje bus 6-8 mikrofonai.

Įrašai gali būti pateikiami CD arba USB. Informaciją prašome pateikti kuo detaliau)

 Elektros prievadas: TAIP arba NE (pabraukti)

 Mikrofonų skaičius:

 Kiti specifiniai poreikiai:

VIII. JŪSŲ PAGEIDAVIMAI IR PASIŪLYMAI RENGINIO ORGANIZATORIAMS

IX. INFORMACIJA DALYVIAMS

1. Rekomenduojame neįgaliųjų organizacijoms į muges atvykti su savo palapine ir jos įranga.

Leidžiama atsivežti stalus, suolus, stendus ir kt.. Reikalavimai palapinei: 3 x 3 m.  Palapinių

nuotraukos skelbiamos internetiniame puslapyje www.guboja.lt.

Savo palapines organizacijos statosi savarankiškai renginio organizatorių nurodytose

vietose. Primename, kad vietos nėra daug, todėl prašome nevežti per daug darbų.

2. Koncerto dalyviams bus suteikta vieta persirengimui.

3. Maloniai prašome užpildytas dalyvio registracijos formą pristatyti:

– Utena (Aukštaitijos regionas) – iki gegužės 1 d. imtinai;

– Klaipėda (Mažojoje Lietuvoje) – iki gegužės 1 d. imtinai.

– Jurbaras (Suvalkijos regionas) – iki gegužės 31 d. imtinai;

4. Anketas siųsti vienu iš žemiau nurodytu būdu:

– el. paštu: ausra@guboja.lt (Aušra Abromaitienė);

– pašto adresu: LSKD „Guboja“, Šilo g. 24, LT-10317 Vilnius. Ant voko būtina nurodyti

renginio pavadinimą: Neįgaliųjų bendruomenės mugė-koncertas „Būkime kartu!“

5. Dalyviui apie užregistravimą bus pranešta el. paštu arba mob. tel. žinute. Negavus šio

patvirtinimo laikoma, kad Jūsų įstaiga nėra užregistruota. Kiekviena užregistruota įstaiga gaus

registracijos numerį, kurį reikės žinoti skambinant renginio organizatoriams bei atvykus į

renginį. Jei siuntėte anketą, bet pranešimo apie užregistravimą ir registracijos numerio

negavote, būtinai kreipkitės į Aušrą Abromaitienę, nes gali būti, kad Jūsų anketa mūsų

nepasiekė.

6. Kolektyvai, kurie bus atrinkti koncertuoti scenoje, bus paskelbti LSKD „Guboja“

interneto tinklapyje www.guboja.lt iki 2017-05-25 (Klaipėda, Utena) ir iki 2017-07- 10

(Jurbarkas). Asmeniškai kolektyvai nebus informuojami.

7. Nuolat sekite LSKD „Guboja“ interneto tinklapį www.guboja.lt, kuriame skelbsime

informaciją apie renginius, jų pakitimus. Iškilus registracijos klausimams maloniai prašome

kreiptis į Aušrą Abromaitienę (tel.: +37061810120, el.paštas: aušra@guboja.lt). Esant

papildomiems klausimams dėl renginio organizavimo maloniai prašome kreiptis į Liną

Lisevičiūtę (tel.: +370 618 12290, el. paštas: lina@guboja.lt).

Lauksime Jūsų atvykstant!