Lietuvos aklųjų sporto federacija

Lietuvos aklųjų sporto federacija (LASF) įkurta 1990 m. sausio 26 d. Iki federacijos įkūrimo, aklųjų ir silpnaregių sportą Lietuvoje rėmė Lietuvos aklųjų draugija (LAD), kuri buvo įkurta 1944 metais. Per tą laikotarpį susiformavo aklųjų sportinio ugdymo tradicijos, kurias toliau tęsia LASF. LASF yra Lietuvos paralimpinio komiteto steigėja ir narė, Tarptautinės aklųjų sporto federacijos (IBSA) narė nuo 1991 metų, Tarptautinės Brailio šachmatų asociacijos (IBCA) narė nuo 1992 metų. Federacijos tikslas – koordinuoti visų aklųjų ir silpnaregių sporto organizacijų, federacijos narių veiksmus ir pastangas plėtojant aklųjų ir silpnaregių sportą, sudaryti jiems lygias sąlygas pirmenybėse, kitose varžybose, organizuoti šalies aklųjų ir silpnaregių atskirų sporto šakų rinktinių parengimą ir atstovauti Lietuvai paralimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos čempionatuose, kitose tarptautinėse varžybose. LASF nariai yra 9 aklųjų ir silpnaregių sporto klubai, veikiantys šalyje.

LASF TINKLAPIS

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija (LNSF) įkurta 1991 m. Organizacija iki 2005 m. vadinosi Lietuvos invalidų sporto federacija. LNSF yra viena Lietuvos paralimpinio komiteto steigėjų. LNSF savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės norminiais aktais, tarptautinių neįgaliųjų sporto federacijų (ISOD (International Sports Organization of Disabled) (tarptautinė žmonių su fizine negale sporto federacija), CP-ISRA (Cerebral Palsy – International Sports and Recreation Association)  (cerebrinio paralyžiaus), ISMVSF (International Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation) (vežimėlių) įstatais, Lietuvos paralimpinio komiteto įstatais. LNSF klubų nariais gali būti asmenys, turintys nugaros ir (arba) galvos smegenų pažeidimus, amputuotas galūnes bei kitus fizinius trūkumus, susijusius su judėjimo aparato sutrikimais. Lietuvoje veikia 21 neįgaliųjų sporto klubas.

LNSF TINKLAPIS