Lietuvos paralimpinio sporto vystymo pokyčiai

Lietuvos paralimpinio sporto vystymo pokyčiai

2022 m. liepos 1 d. Lietuvoje keičiasi valstybės sporto finansavimo sistema. Šie pokyčiai aktualūs ir paralimpiniam judėjimui, pagrindinei kuruojančiai organizacijai – Lietuvos paralimpiniam komitetui (LPAK). Pristatome pagrindinius aktualius pasikeitimus mūsų organizacijos veikloje.

Nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigaliojo Sporto įstatymo pataisos, kuriomis buvo sulygintos paralimpinio ir olimpinio judėjimų sportininkų stipendijos. Taip pat įsigaliojo įstatymo pakeitimai, leidę Vyriausybei padidinti ir suvienodinti premijas paraatletams už pasiekimus Europos ir pasaulio čempionatuose.

Kiek anksčiau patrigubintos premijos už rezultatus paralimpinėse žaidynėse, ilgainiui jos bus lygios olimpiečių premijoms, mokamoms už pasiekimus olimpinėse žaidynėse.

„Tai – labai didelis laimėjimas, kurio paralimpinė sporto bendruomenė siekė penkerius metus – nuo 2017 m., kai pradėjau dirbti Lietuvos paralimpiniame komitete. Daug didesnės lygios stipendijos ir premijos leis mūsų sportininkams dar kokybiškiau rengtis startams, koncentruotis į sportą. Stipendijos ne tik išaugo, bet padidėjo jas gausiančių sportininkų skaičius“, – sakė Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.

Nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigaliojus Loterijų įstatymo pakeitimams, Lietuvos paralimpinis komitetas lieka be paramos iš pagrindinio partnerio loterijų bendrovės UAB „Euloto“. Nuo šiol visos lėšos, gautos iš loterijų, nukreipiamos į valstybės biudžetą, o po to perskirstomos visoms negalios sporto organizacijoms, tarp kurių – Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija (LNSF) ir Lietuvos aklųjų sporto federacija (LASF).

Išaugusius valstybės biudžeto asignavimus gaunančios LNSF ir LASF nuo šiol visiškai atsakingos už paralimpinio judėjimo sportininkų rengimą ir delegavimą į tarptautines varžybas, išskyrus delegavimą į Europos ir pasaulio čempionatus tų sporto šakų, už kurias tarptautiniu lygiu yra atsakingas LPAK (lengvosios atletikos, plaukimo). LPAK deleguoja sportininkus į paralimpines žaidynes, Europos ir pasaulio jaunimo paralimpines žaidynes.

LPAK nutraukia paralimpinių stipendijų mokėjimą, nes jis buvo vykdomas iš loterijų paramos lėšų, kurios nuo liepos 1 d. nukreipiamos į valstybės biudžetą ir yra perskirstomos visoms negalios sporto organizacijoms.

„Matome reikšmingus pasikeitimus, pagal kuriuos sportininkų rengimas ir visi kiti su šiuo procesu susiję reikalai pereina į federacijas, kurios iš valstybės gauna išaugusį tikslinį finansavimą. Valstybės parama auga, sąlygos sportininkams turi gerėti. Gal tai turės ir kitų teigiamų pokyčių, nes atletams ir treneriams bus aiškesnė pasirengimo startams sistema, bus mažiau painiavos“, – pokyčius vertino M. Bilius.

Nepaisant įsigaliojusių esminių pasikeitimų šalies sporto finansavimo sistemoje, LPAK, vadovaudamasis Tarptautinio paralimpinio komiteto gairėmis, tęs paralimpinio judėjimo švietimo, paralimpinio sporto populiarinimo, fizinio aktyvumo projektus ir programas.

„Šie permainų metai mūsų organizacijai pateikė labai rimtų iššūkių, kuriuos pavadinčiau egzistenciniais. Dėl pasikeitusių įstatymų netekti pagrindinio partnerio, kurio skiriamos lėšos sudaro 75 proc. biudžeto, yra skaudus smūgis ir pačiai organizacijai, ir visai paralimpinio sporto bendruomenei.

Tačiau mes turime stiprią komandą ir visi kartu keičiame situaciją, ieškodami naujų rėmėjų ir partnerių. Šiemet pristatėme mobiliąją programėlę „Parateam“, drauge su mūsų partneriais „Toyota Baltic“ ir Tarptautiniu paralimpiniu komitetu pradėjome paralimpinio švietimo projektą, netrukus pristatysime naujų veiklų“, – sakė M. Bilius.