TRINITI

Triniti – tai verslo teisės advokatų kontorų grupė, turinti daugiau nei 50 profesionalių teisininkų biuruose Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Triniti susikūrė 2011 metais susijungus trims Baltijos šalių advokatų kontoroms – Tamme Otsmann Ruus Vabamets iš Estijos, Treilons & Petrovičs iš Latvijos ir SSJ LLP iš Lietuvos. Suvienydamos pajėgas kontoros turėjo bendrą tikslą – užtikrinti svarbiausius verslo klientų poreikius bei tapti pirmaujančiais regione pagal klientų pasitenkinimą ir teikiamų paslaugų profesionalumą.

Triniti yra State Capital Group, pasaulinio tinklo, vienijančio daugiau nei 140 žymiausių verslo teisės kontorų, narė. Mūsų teisininkai gali pasitelkti geriausius tinklo kontorų specialistus iš viso pasaulio bei padėti savo klientams išspręsti sunkiausius šiandienos verslo iššūkius.

Triniti patirtis ir pasiekimai yra pripažįstami ir vertinami tokių autoritetingų tarptautinių teisės žinynų ir leidinių kaip Chambers and Partners, The Legal 500, InterContinental Finance, World Lawyers, Corporate INTL Magazine DealMakers ir kt.

UAB „EULOTO“

„Euloto“ – Lietuvos loterijų organizavimo bendrovė. Sakydami „Euloto“, turime minty geras loterijas, juk ευ graikiškai ir reiškia – geras.

Organizuojame didžiąsias skaitmenines internetinio ryšio loterijas „Superloto“ ir „Interjackpot“ bei didžiąją klasikinę telefoninio ryšio loteriją „LOTO 1634“.

Taip pat rengiame didžiąją momentinę loteriją „Už Žalgirį!“, laivų mūšio idėja paremtą momentinę loteriją „Balteship“ ir kitas momentines loterijas. Jų bilietus galima įsigyti platinimo vietose visoje Lietuvoje.

8 procentai kiekvieno loterijos bilieto vertės yra skiriami tiesiogiai sportui, tad dalyvaudami „Euloto“ rengiamose loterijose remiate sportą.

2016 m. šie rėmimai pasiekė 850 tūkst. eurų., o mūsų loterijų paramą gavo 88 sporto klubai, asociacijos ir kultūros iniciatyvos.

UAB „Euloto“ iki 2017 m. liepos veikė pavadinimu UAB „Lietloto“

UAB „Euloto“ suteikta parama 2021 m.

IMPULS

IMPULS yra didžiausias sveikatingumo klubų tinklas Lietuvoje, kuriam šiuo metu priklauso 13 sporto kompleksų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Tinklas priklauso didžiausiam Baltijos šalių investiciniam fondui „BaltCap“.

IMPULS yra 2013 m. įkurtos Lietuvos sveikatingumo klubų asociacijos iniciatorius ir steigėjas. Nuo 2012 m. tinklas yra aktyvus IHRSA (International Health, Racquet and Sporsclub Association) narys. IMPULS atstovai nuolat dalyvauja asociacijos Europos bei Pasaulio kongresuose, teikia regiono sveikatingumo rinkos apžvalgas.

Pagrindinės IMPULS vertybės – nuolatinis tobulėjimas ir komandinis darbas. Parolimpiečiai savo pavyzdžiu mums visiems rodo, kad, siekiant užsibrėžtų tikslų, neįveikiamų kliūčių nėra, o sportas ir aktyvi gyvensena gali būti kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Džiaugiamės galėdami tapti LPOK komandos dalimi ir prisidėti prie šių atletų tobulėjimo.

LIETUVOS TAUTINIS OLIMPINIS KOMITETAS

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) yra savarankiška, ne pelno siekanti, visuomeninė, pasaulio olimpiniam judėjimui priklausanti organizacija. Savo veikloje LTOK vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, Olimpine chartija, olimpinio judėjimo antidopingo kodeksu, Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) sprendimais ir LTOK įstatais. LTOK privalo saugoti savo autonomiją ir priešintis bet kokiam spaudimui, įskaitant politinį, religinį bei ekonominį, kuris galėtų kliudyti vadovautis Olimpine chartija.

TOYOTA

Toyota Motor Corporation yra didžiausia Japonijos automobilių gamintoja, įkurta 1937 m.

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra viena iš pagrindinių neįgaliųjų socialinę integraciją įgyvendinančių institucijų, kuri nuo pat veiklos pradžios ypatingą dėmesį skiria konkurso būdu atrenkamiems ir finansuojamiems įvairiems neįgaliųjų asociacijų projektams. Neįgaliųjų reikalų departamentas finansuoja socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje, skatina neįgaliųjų asociacijų veiklą, remia periodinių leidinių neįgaliesiems leidybą ir platinimą, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektus. Kasmet skiriamos lėšos neįgaliųjų studentų specialiesiems poreikiams tenkinti bei iš dalies studijoms apmokėti. Neįgaliųjų reikalų departamentas taip pat užtikrina būsto pritaikymą neįgaliesiems, kartu su jų asociacijomis vykdo statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūrą.

Neįgaliųjų reikalų departamentas taip pat finansuoja Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo bei Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus. Įgyvendinant šiuos projektus, remiama neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijų, sporto klubų, neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų, neįgaliųjų sporto komitetų, neįgaliųjų sporto federacijų veikla bei skėtinių neįgaliųjų asociacijų organizuojami sporto renginiai, suteikiantys neįgaliesiems galimybę aktyviai leisti laisvalaikį, lavinti sportinius gebėjimus, siekti sportinio meistriškumo dalyvaujant čempionatuose bei tarptautinėse varžybose. Neįgaliesiems suteikiama ne tik saviraiškos, sveikatingumo ugdymo galimybė, bet ir laisvė įgyvendinti svajonę iškovoti medalį parolimpinėse žaidynėse.

AB „CITADELE“ BANKAS

„Citadele“ yra Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Šveicarijoje veikiantis bankas. „Citadele“ grupės vizija – tapti geriausiu finansinių paslaugų teikėju mažmeniniams klientams bei mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms Baltijos šalyse. „Citadele“ akcininkai yra tarptautinė investuotojų grupė, atstovaujama „Ripplewood Advisors LLC“, kuriai priklauso 75 proc. banko akcijų, 25 proc. banko akcijų valdo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas.

Pagrindinė „Citadele“ banko rėmimo sritis – parolimpinio sporto rėmimas. Neįgaliųjų sportą „Citadele“ remia Lietuvoje ir Latvijoje. Vienas „Citadele“ banko rėmimo tikslų – parolimpiečių pasiekimų viešinimas. Remdamas parolimpiečius, bankas siekia skatinti parolimpinio sporto plėtrą šalyje, pritraukti į šį sportą naujų žmonių, šviesti visuomenę bei keisti visuomenės požiūrį į žmones su negalia ir į jų galimybes.