Susitarta dėl geresnio žmonių su negalia teisių užtikrinimo

Susitarta dėl geresnio žmonių su negalia teisių užtikrinimo

2017 m. kovo 9 d. socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis susitiko su Lietuvos neįgaliųjų organizacijų atstovais.

Susitikime buvo aptartos galimybės glaudžiau bendradarbiauti, kad būtų geriau užtikrintos žmonių su negalia teisės.

„Bendradarbiaudami, išsikeldami tikslus, nustatydami, ko visi kartu tikimės, nustatę prioritetus, etapas po etapo galėsime juos spręsti“, – kalbėjo ministras L. Kukuraitis.

Neįgaliųjų organizacijų atstovai atkreipė dėmesį į Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo klausimus, rekomendacijas Lietuvai. Daug dėmesio turėtų būti skirta balsavimo prieinamumui didinti, nepriklausomos stebėsenos mechanizmui sukurti.

Susitikime prieita nuomonės, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovybės bei neįgaliųjų organizacijų atstovų susitikimai bus rengiami reguliariai, kas ketvirtį.

Bendradarbiaujant bus ieškoma bendrų susitarimų dėl socialinės neįgaliųjų reabilitacijos, socialinių neįgaliųjų projektų finansavimo modelio tobulinimo, kitų neįgaliesiems svarbių klausimų sprendimo.

Renginyje dalyvavo Lietuvos neįgaliųjų forumo, jo vienijamų organizacijų atstovai.